Manual Muscle Testing MMT - Manuell Muskeltestning

Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm är Europas främsta skola för utbildning i Manual Muscle Testing MMT / Manuell Muskeltestning (ingen annan skola i Europa har en så omfattande utbildning i manuell muskeltestning som vi har).
I modern kinesiologi arbetar vi med över 200 olika specifika neuromuskulära tester av enskilda muskler och muskelgrupper. Testerna görs för att hitta strukturella och mekaniska problem i kroppen och neurofysiologiska funktionsnedsättningar i de motoriska och autonoma nervsystemen.


Vad är Manual Muscle Testing?

Den manuella muskeltestningen föddes inom den svenska rörelseläran, medicinska gymnastiken och fysioterapin under mitten av 1800-talet.
De grundläggande principerna för manuell muskeltestning skapades i Sverige och spreds av svenska sjukgymnaster (främst av Sveriges mest framgångsrike sjukgymnast genom tiderna - Henrik Kellgren) till England, Tyskland och USA.
I USA vidareutvecklades den manuella muskeltestningen under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och därefter fördjupades ytterligare av amerikanska kiropraktorer från 1960-talet och framåt.
Manuell muskeltestning kom sedan tillbaka till Sverige igen i slutet av 1970-talet, vilket är cirka 100 år efter att den först skapades här.

Svenska Kinesiologi Skolan undervisar i avancerad manuell muskeltestning och fördjupar hela tiden användandet av metoden.

 Swedish Manual Muscle Test from Henrik Kellgren at Royal Gymnastic Central Institute GCI, late 1800
" Swedish Manual Muscle Test from Henrik Kellgren at Royal Gymnastic Central Institute GCI, late 1800 "
Läs mer om vår verksamhet på: Kinesiologi.se


Referens och Källa
Mac Pompeius Wolontis, Svenska Kinesiologi Skolan, Sverige 2017, www.Kinesiologi.se / www.Kinesiology.comKinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesiology, Kinesiologi och Kinesioterapi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. (Kungl. Gymnastiska Central-Institutet).
De översattes från svenska till grekisk-engelska för att bli den internationella termen på den då mycket kända svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken.

 Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, late 1800
Carl August Georgii skapade det internationella ordet "Kinesiology" år 1854 vilket var en översättning av det svenska medicinska begreppet "Rörelselära".
Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, created and coined the word "Kinesiology" in 1854.
"Kinesiology" is a direct translation to Greek-English from the original Swedish word Rörelselära, meaning "Movement Science", a fundamental part of the Medical Gymnastics (Physiotherapy) from Sweden.


Under nästan 100 år användes denna metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.
I mitten av 1960-talet grundades det nya yrket "Applied Kinesiologist" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, näringsmedicin, nutrition, psykologi, meridianterapi och akupunktur.

130 år efter att ordet Kinesiologi skapades i Sverige av professor Lars Gabriel Branting, hölls 1988 den första yrkesutbildningen i modern nutida kinesiologi i Stockholm på Svenska Kinesiologi Skolan, med lärare från Sverige och USA.
Det svenska yrket Kinesiolog grundades av Mac Pompeius Wolontis genom Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm 1987.
Svenska Kinesiologi Skolan har även utvecklat kurser och vidareutbildningar inom kinesiologi, kinesioterapi och friskvårdsmedicin som vi är ensamma om i världen, bland andra Fysiopraktor® / Physiopractor® och Psykopraktor® / Psychopractor®.


Aktuella kurser

Aktuella kurser


NYBÖRJARKURSER
Manuell Kinesiologi och OrganPlexus     11-14 januari 2018
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning     2-4 november 2018


YRKESUTBILDNINGAR
Schema: Fysiopraktor 2017
Schema: Kinesiolog 2017
Schema: Psykopraktor 2017
Schema: Akupraktor 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2018     11 Januari 2018 - 24 Februari 2019
Yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR - Physiopractor     9 augusti 2018 - augusti 2019


YRKESKURSER - DELKURSER
Fingertestning, OrganPlexus ®     21-24 September 2017
Strukturell Kinesiologi     19-22 Oktober 2017
Näringskinesiologi 2     16-19 November 2017
Kinesioterapi ™     14-17 December 2017
8Qi och OrganPlexus     25-28 Januari 2018
Kinesiologi Integrering     22-25 Februari 2018


FÖRDJUPNINGSKURSER - VIDAREUTBILDNING
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur     7-8 oktober 2017
Emotionell kroppsbehandling 2 - Integrering Psykopraktor®     30 November - 3 December 2017
Repetition i kinesiologi     januari-december 2016Lär dig Muskeltestning, Kinesiologi och Kinesioterapi på Svenska Kinesiologi Skolan


Manual Muscle Testing

www.manualmuscletesting.com / www.kinesiology.com

Manual Muscle Testing / Swedish School of Kinesiology
Sigtunagatan 4
SE-113 22 Stockholm, Sweden

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Praktor logotype, ett registrerat varumärke